“Gde želje postaju stvarnost”

U Enelu znamo da se put do postizanja željenog kvaliteta proizvoda sastoji od kvaliteta materijala, precizno isplanirane proizvodnje i dizajna koji zaokružuje i daje pravu vrednost proizvodu.
Fokus na kvalitet proizvoda u Enelu je sastavni deo svake od faza proizvodnog procesa.

PLANIRANJE (tehnička priprema)
Svaki nov proizvod podrazumeva prolaz kroz detaljno planiranje gde se vrši definisanje potrebnog materijala, planiranje svake od proizvodnih faza, testiranje i finalno odobravanje proizvoda. Preciznim planiranjem omogućava se postizanje željenog kvaliteta proizvoda i poštovanje definisanih rokova.

MATERIJALI
Odabir kvalitetnih materijala i poluproizvoda je od izuzetne važnosti. Enel za svoje partnere ima isključivo ovlašćene dobavljače najkvalitetnijih materijala u Evropi.

 

Proizvodi kompanija Gras, Egger, Funder, Haffele, Blanco, Hettich, sa kojim Enel sarađuje, garantuju kvalitet repromaterijala. I pored toga nabavna služba vrši redovnu inspekciju kvaliteta i selekciju ulaznih materijala u skladu sa postavljenim standardima.

PROIZVODNJA
Postizanje kvaliteta zahteva izuzetnu preciznost, dobro organizovanu i tehnolški naprednu proizvodnju. U tom smislu u Enelu se posebna pažnja usmerava ka praćenju i implementaciji novih tehnologija, usko povezanu sa konstantnom obukom zaposlenih, vodeći pri tom računa o efektivno-efikasnom ali i bezbednom radu. Redovnom kontrolom kvaliteta poluproizvoda na prelasku iz jedne u drugu fazu, eliminišu se potencijalne greške i omogućava se nesmetan nastavak proizvodnog procesa.

ZAVRŠNO TESTIRANJE I KONTROLA KVALITETA
Na  kraju svakog proizvodnog procesa, Enelovi proizvodi prolaze kroz detaljnu inspekciju i kontrolu kvaliteta. Enelovi proizvodi moraju u svakom segmentu da odgovaraju unapred definisanim zahtevima klijenata i tek pošto prođu kontrolu kvaliteta spremni su za isporuku.

ISPORUKA I MONTAŽA
Proces proizvodnje je zaokružen kada je proizvod isporučen, montiran i stavljen u funkciju. Oštećenjima u toku transporta i nestručnom montažom često se u praksi anulira ceo proizvodni proces, čime proizvod gubi na vrednosti a rezultat celog posla je nezadovoljan kupac. U Enelu se ništa ne prepušta slučaju. Pažljiva priprema proizvoda za transport podrazumeva sopstveno pakovanje, transport i isporuku proizvoda do klijenta. Iskustvo i stručnost monterskih ekipa i korišćenje profesionalnog alata, garantuje ispravnost, funkcionalnost i visok kvalitet finalnog proizvoda. Pre predaje proizvoda na korišćenje klijentu, vrši se poslednja kontrola kvaliteta i ispravnosti proizvoda.

 

GODIŠNJE REDOVNE KONTROLE I SERVIS
U Enelu znamo da briga o kupcu i pravi odnos započinju tek po završetku dogovorenog posla. Ništa ne sme  biti prepušteno slučaju, jer je briga za kupca naš glavni zadatak.
U skladu sa najvišim svetskim standardima Enel za sve svoje proizvode daje potpunu trogodišnju garanciju. U funkciji ovog zagarantovanog obećanja je i sopstvena servisna mreža koja će bez posredovanja ovlašćenih servisa, u najkraćem mogućem roku, otkloniti sve probleme na zadovoljstvo kupaca. Jednom godišnje naši serviseri vrše redovnu kontrolu ispravnosti isporučenih proizvoda, čime se predupređuju eventualni problemi u  funkcionisanju.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 07 jul 2008 12:47